Zajistíme pro Vás

-  PŘEVOZY ZESNULÝCH

-  CIVILNÍ ROZLOUČENÍ VE SMUTEČNÍ SÍNI

-  CIVILNÍ ROZLOUČENÍ BEZ ÚČASTI KNĚZE V HUSOVĚ SBORU V HLINSKU

-  CÍRKEVNÍ OBŘAD V HUSOVĚ SBORU

-  CÍRKEVNÍ OBŘAD V KOSTELE S NÁSLEDNÝM ULOŽENÍM ZESNULÉHO DO HROBU

-  CÍRKEVNÍ OBŘAD V KOSTELE S NÁSLEDNÝM ZPOPELNĚNÍM ZESNULÉHO

-  ZPOPELNĚNÍ ZESNULÉHO BEZ ÚČASTI POZŮSTALÝCH

-  VEŠKERÉ ZÁLEŽITOSTI SPOJENÉ S ÚMRTÍM

-  KVĚTINOVOU VÝZDOBU A JEJÍ DODÁNÍ NA MÍSTO POHŘBU

-  SJEDNÁNÍ POHŘBU I MIMO PRACOVNÍ DOBU V KANCELÁŘI, NEBO V KLIDU

   VAŠEHO DOMOVA

-  TISK SMUTEČNÍHO OZNÁMENÍ

-  PRONÁJEM RAKVE NA SMUTEČNÍ OBŘAD

-  SMUTEČNÍHO ŘEČNÍKA


Více zde:
Vytvořte si vlastní stránky zdarma: