Pokud nastalo úmrtí doma:

Je nutné nejprve zavolat praktického lékaře, případně záchrannou službu: tel.: 155. Lékař vypíše ,,List o prohlídce zemřelého", tzv. ohledací list, eventuálně nařídí provedení pitvy. Teprve po této prohlídce provede odvoz zemřelého na zavolání naše pohřební služba: tel.: 774 285 902

Rodina může do našeho příjezdu zesnulého obléci, nebo vhodné oblečení pouze připravit. Pokud lékař nařídí pitvu, oblečení vezměte s sebou do naší kanceláře.

 

Při úmrtí na veřejnosti:

Stejně jako při úmrtí doma, musí být přivolám lékař k ohledání zemřelého. Pokud není na místě nikdo z příbuzných, zajistí odvoz a dočasné uložení lékař nebo policie, která také rodinu informuje. Další služby budou provedeny, na základě Vaší objednávky, naší pohřební službou.

 

Při úmrtí ve zdravotnickém zařízení nebo v domovech s pečovatelskou službou:

V těchto zařízeních ohledání zemřelého a jeho dočasné uložení zajišťuje zdravotnický personál, který dle zvyklostí oznamuje příbuzným úmrtí a vyzývá rovněž pozůstalé k vyzvednutí osobních věcí zesnulého. Oblečení v tomto případě je vhodné přinést přímo do naší kanceláře.

 

Pozůstalí mají právo na výběr pohřební služby, která zajistí důstojné rozloučení s jejich zesnulým a vše co s tím souvisí. Pozůstalí proto nejsou povinni akceptovat výběr pohřební služby, kterou přivolal personál zdravotnického zařízení nebo policie.

 

Převoz na pitvu, kterou nařídil lékař, je hrazen zdravotní pojišťovnou!

 


Více zde:
Vytvořte si vlastní stránky zdarma


Ke sjednání pohřbu potřebujete tyto doklady:

- občanský průkaz zemřelého

- rodný nebo oddací list zemřelého

- občanský průkaz objednavatele pohřbu