Ceník pohřební služby - legislativa

Pohřební služby jsou vysoce specifickým odvětvím služeb, kdy je potřeba dbát na vysokou etickou úroveň. Z tohoto důvodu je českou legislativou regulována reklama     v odvětví pohřebnictví s cílem zabránit neetickým reklamním praktikám. Platná legislativa ZAKAZUJE zveřejňovat ceny za služby v oboru pohřebnictví stejně jako přímé nabízení pohřebních služeb potencionálním zákazníkům. Z tohoto důvodu by žádná pohřební služba v České republice neměla mít na svých webových stránkách zveřejněný takový ceník. Pohřební služby, které nerespektují zákon a ceny za pohřby zveřejňují, se tím vystavují nebezpečí udělení pokuty.